Cele, zakres i rodzaj usług

Celem naszego szpitala jest zapewnienie podopiecznym efektywnej i skutecznej opieki zdrowotnej, a także umożliwienie ludności lepszego dostępu do świadczeń medycznych o charakterze diagnostycznym, leczniczym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym oraz pozyskiwanie akceptacji społeczeństwa dla naszych działań, uwzględniając oczekiwania, wartości i doświadczenia pacjentów. Naturalne tendencje prezentowane przez personel naszego Szpitala, aby cierpiącemu świadczyć możliwie najlepszą pomoc znajdują wyraz w wypracowywanych regułach, kryteriach i standardach leczenia oraz pielęgnowania.

Szpital Wojewódzki w Łomży świadczy usługi medyczne w zakresie I i II stopnia referencyjnego czyli poziomu podstawowego i specjalistycznego.

 

Oddziały szpitalne udzielają świadczeń w następujących specjalnościach:

 • chorób wewnętrznych
 • endokrynologii
 • diabetologii
 • kardiologii z intensywną opieką kardiologiczną
 • nefrologii z dializoterapią
 • pulmonologii
 • gastroenterologii
 • neurologii
 • urologii
 • chirurgii ogólnej, onkologicznej,
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • ginekologii, położnictwa, patologii ciąży
 • neonatologii
 • pediatrii
 • okulistyki
 • laryngologii
 • psychiatrii
 • onkologii z chemioterapią
 • rehabilitacji
 • rehabilitacji neurologicznej
 • rehabilitacji kardiologicznej
 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • medycyny ratunkowej

Szpital udziela również ambulatoryjnych  świadczeń specjalistycznych w poradniach specjalistycznych:

 • kardiologicznej dla dorosłych
 • chorób płuc  i gruźlicy dla dorosłych
 • okulistycznej
 • leczenia zeza
 • urologicznej
 • chirurgii ogólnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • endokrynologicznej
 • gastrologicznej
 • nefrologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • chorób skóry
 • onkologicznej
 • chirurgii onkologicznej
 • zdrowia psychicznego
 • chorób zakaźnych
 • neonatologicznej
 • ginekologiczno-położniczej
 • neurologicznej dla dorosłych
 • neurologicznej dla dzieci
 • medycyny pracy
 • anestezjologicznej

 

oraz pracownie  diagnostyczne w zakresie:

 • biochemii klinicznej
 • hematologii i koagulologii
 • analityki ogólnej
 • immunochemii
 • toksykologii
 • bakteriologii
 • mykologii
 • immunoserologii
 • diagnostyki prątka gruźlicy
 • serologii kiły
 • radiologii ogólnej
 • ultrasonografii
 • mammografii
 • tomografii komputerowej
 • rezonansu magnetycznego
 • EEG
 • EMG
 • urodynamiki

 

Metryka strony

Udostępniający: Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Data modyfikacji: 2016-09-29

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2003-09-23