Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych przez Szpital Wojewódzki w Łomży:

Oddziały prowadzą:

 • Księga przyjęć
 • Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych na Izbie Przyjęć (SOR)
 • Księga chorych oddziału
 • Księga raportów lekarskich
 • Księga zabiegów
 • Księga raportów pielęgniarskich
 • Książka transfuzyjna
 • Rejestr zgonów w oddziale/ komórce organizacyjnej
 • Rejestr zakłuć/zranień
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych
 • Rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego

Pracownie prowadzą:

 • Księga pracowni diagnostycznej

Poradnie prowadzą:

 • Księga przyjęć
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych

Dział Ekonomiczno- Finansowy prowadzi:

 • Rejestr faktur zakupowych i sprzedażowych

Sekcja Zamówień Publicznych prowadzi:

 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr umów o wartości powyżej 30 tys. euro
 • Rejestr umów o wartości poniżej 30 tys. euro

Dział Organizacyjny prowadzi:

 • Księga Główna Przyjęć i Wypisów
 • Archiwum zakładowe
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Rejestr konkursów na świadczenie usług medycznych
 • Rejestr umów cywilnoprawnych na usługi medyczne
 • Rejestr dni nieświadczenia usług osób na umowach cywilnoprawnych
 • Rejestr umów na usługi medyczne świadczone przez SzW. w Łomży
 • Rejestr umów podwykonawców na usługi medyczne
 • Rejestr zdarzeń niepożądanych
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora
 • Rejestr kontroli zewnętrznej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego (bez zgody)

Dział Służb Pracowniczych prowadzi:

 • Rejestr  zatrudnionych pracowników na umowę o pracę
 • Rejestr osób zatrudnionych na umowę zlecenie
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr osób wykonujących pracę w warunkach szczególnych
 • Roczna karta ewidencji pracownika
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr osób zwolnionych
 • Rejestr udzielonych kar porządkowych

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością prowadzi:

 • Rejestr działań korygujących
 • Rejestr audytów

Specjalista ds. epidemiologii prowadzi:

 • Rejestr zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych wywołanych drobnoustrojem alarmowym
 • Rejestr zakażeń szpitalnych
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr zużycia środków dezynfekcyjnych

Sekcja BHP prowadzi:

 • Rejestr wypadków
 • Wykazy osób pracujących prz czynnikach szkodliwych
 • Rejestr zakłuć/ zranień

Zespół ds. antybiotykoterapii prowadzi:

 • Rejestr zużycia antybiotyków

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzi:

 • Rejestr badań mikrobiologicznych

 Sposób i zasady udostępniania danych:

Udostępnianie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Trzaska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Łada

Wprowadzający: Tomasz Łada

Data wprowadzenia: 2016-09-23

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Tomasz Łada

Data publikacji: 2016-09-23