Majątek szpitala

Aktywa trwałe: 81 241 100,49 zł

Aktywa obrotowe: 17 480 880,48 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 41 961,22 zł

stan na 31.12.2015r.

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Trzaska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Łada

Wprowadzający: Tomasz Łada

Data wprowadzenia: 2016-09-23

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Tomasz Łada

Data publikacji: 2016-09-23