Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego

im.Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

 

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

 

 

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

 

 

A.   Badania bakteriologiczne/mykologiczne

 

L.p.

Nazwa badania

                                                              Cena w PLN

1

Posiew moczu z identyfikacją i antybiogramem

24,00

2

Posiew wymazu z gardła, migdałków, nosa, oka, ucha, itp. z identyfikacją i antybiogramem

35,00

3

Posiew plwociny, wydzieliny dróg oddechowych, BAL, itp. z identyfikacją i antybiogramem

35,00

4

Posiew ropy lub materiału śródoperacyjnego z identyfikacją i antybiogramem

40,00

5

Posiew wymazu z dróg rodnych z identyfikacją i antybiogramem

39,00

6

Posiew wymazu z dróg rodnych w kierunku GBS

39,00

7

Posiew nasienia lub wydzieliny gruczołu krokowego z identyfikacją i antybiogramem

40,00

8

Posiew wymazu z odbytu (biegunki niemowlęce do lat 2) z identyfikacją i antybiogramem

39,00

9

Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, i innych aspirowanych płynów z jam

40,00

10

Badanie w kier. bakterii beztlenowych (dodatkowo)

40,00

11

Badanie w kierunku rzęsistka pochwowego

16,00

12

Badanie w kierunku rzeżączki

22,00

13

Badanie w kier.prątków gruźlicy wraz z bakterioskopią (posiew metodą klasyczną po zagęszczeniu)

30,00

14

Badanie materiału skąpoprątkowego (podłoże płynne)

42,00

15

Bad. lekooporności prątków metodą klasyczną

45,00

 

 

 

 

 B. Badania immunoserologiczne

 

L.p.

Nazwa badania

Cena w PLN

1

Odczyn ASO jakościowo

8,00

2

Lateks R

8,00

3

Odczyn Waaler’a-Rose’go

12,00

4

Wykrywanie rotawirusów i adenowirusów w materiałach biegunkowych

 25,00

5

Wykrywanie antygenów wirusa grypy typu A i B

 35,00

6

Przeciwciała anty-HAV IgM

58,00

7

HBsAg (antygen powierzchniowy HBV)

20,00

8

Przeciwciała anty-HBs

25,00

9

Przeciwciała anty-HBc IgM

40,00

10

Przeciwciała anty-HBc total

36,00

11

HBeAg (antygen „e” HBV)

38,00

12

Przeciwciała anty-HBe

38,00

13

Przeciwciała anty-HCV

26,00

14

Przeciwciała anty-CMV IgG

26,00

15

Przeciwciała anty-CMV IgM

36,00

16

Przeciwciała anty-Mycopl.pneumoniae IgG i IgM

50,00

17

Przeciwciała anty-Toxoplasma gondii  IgG

22,00

18

Przeciwciała anty-Toxoplasma gondii  IgM

28,00

19

Przeciwciała antyToxoplasma gondii IgG AWIDNOŚĆ

65,00

20

Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki  IgG

26,00

21

Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki  IgM

35,00

22

Przeciwciała anty-Borrelia burgdorferi   IgG

26,00

23

Przeciwciała anty-Borrelia burgdorferi   IgM

28,00

24

Przeciwciała anty-HIV 1/2

28,00

25

Przeciwciała anty-Bordetella pertussis IgG

30,00

26

Przeciwciała anty-Bordetella pertussis IgA

30,00

27

Przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae IgG

30,00

28

Przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae IgA

40,00

29

Przeciwciała anty-Helicobakter pylorii IgG

25,00

30

Przeciwciała anty-Helicobakter pylorii IgA

25,00

31

Przeciwciała anty-Chlamydia trachomatis IgG

35,00

32

Przeciwciała anty-Chlamydia trachomatis IgM

35,00

33

Przeciwciała anty-VZV(ospa wietrzna)IgG

40,00

34

Przeciwciała anty-VZV(ospa wietrzna)IgA

40,00

35

Przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica IgG

40,00

36

Przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica IgA

40,00

37

Transglutaminasa IgG

            40,00

38

Transglutaminasa IgA

40,00

39

USR – badanie serol. w kierunku kiły, profilakt.

8,00

40

VDRL – badanie serol. w kierunku kiły, profilakt.

10,00

41

TPHA – badanie serol. w kierunku kiły, diagnost.

25,00

42

FTA – badanie serol. w kierunku kiły, diagnost.

30,00

43

Borrelia IgG – Western Blot

85,00

44

Borrelia IgG – Western Blot

85,00

45

Norowirusy test kasetkowy (antygeny w kale)

45,00

46

Campylobacter – test kasetkowy (antygeny w kale)

25,00

47

RSV- test kasetkowy (antygeny górne dr.oddechowe)

30,00

48

Legionella pneumophila –test kaset.( Ag. w moczu)

30,00

49

Strep.pneumoniae – test kaset. (Ag. w moczu)

45,00

50

Anty- DPG-gliadyny  IgG i IgA (diagnostyka nietolerancji pokarmowych)

40,00

51

Echinococcus granulosus  (tasiemiec bąblowcowy)

40,00

52

anty CCP (przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi)

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego

im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

 

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

L.p.

  Badania biochemiczne

Cena          w PLN

1

Albumina

5

2

Amylaza w surowicy lub moczu

6

3

Amoniak

25

4

ALAT – aminotransferaza alaninowa

3

5

ASPAT – aminotransferaza asparaginianowa

3

6

Białko całkowite

3

7

Bilirubina bezpośrednia

3

8

Bilirubina całkowita

3

9

Ca – wapń całkowity

3

10

Cai – wapń zjonizowany

7

11

Cholesterol całkowity

3

12

HDL-cholesterol

6

13

LDL-cholesterol

14

14

CK- kinaza kreatynowa

6

15

CK-MB

10

16

CL- chlorki

3

17

CRP

10

18

Etanol – alkohol etylowy

10

19

Fosfataza zasadowa

3

20

Fosforany

4

21

Gazometria

7

22

Elektrolity z gazometrii

7

23

GGTP

4

24

Glukoza

3

25

Hemoglobina tlenkowęglowa

7

26

Jonogram ( Na,K,Cl,Ca)

12

27

K- potas

3

28

Kreatynina

3

29

Klirens kreatyniny

6

30

Krzywa glikemiczna ( 3 –punktowa)

10

31

Krzywa glikemiczna (6 – punktowa)

14

32

Kwas moczowy

3

33

Lit

6

34

LDH

5

35

Mg - magnez

6

36

Mocznik

5

37

Na - sód

3

38

TIBC

14

39

Troponina T hs

25

40

Trójglicerydy

5

41

Żelazo

5

42

HbA1c – hemoglobina glikowana

20

43

Proteinogram

12

44

Prokalcytonina

65

 

 

Badania hematologiczne i koagulologiczne

 

45

APTT

5

46

D-dimery

25

47

Erytroblasty

5

48

Fibrynogen

7

49

LE – test lateksowy

10

50

Mielogram

100

51

Mononukleoza zak. – MonoVirapid (test kasetkowy)

35

52

Morfologia (5 – diff)

7

53

OB.

3

54

Oporność osmotyczna

10

55

PT+INR

5

56 

Retykulocyty

4

57

Rozmaz krwi obwodowej mikroskopowy

5

58

Sferocyty

5

59

Układ krzepnięcia ( APTT,PT+INR,fibrynogen)

17

 

 

 

 

Badania materiału ogólnoanalitycznego

 

60

a-CCP w kl.IgG

50

61

Ascaris – p-ciała IgG

17

62

Białko w moczu

3

63

Barbiturany w moczu

20

64

Benzodiazepiny w moczu

20

65

Chlorki w pocie

30

66

Eozynofile ( wymaz z nosa)

8

67

Glukoza w moczu

3

68

Grzyby – analiza sporologiczna

100

69

GSA – lamblie antygen

20

70

Giardia lamblia – p-ciała w kl.IgM

35

71

Giardia lamblia – p-ciała w kl.IgG

35

72

GDH – Clostridium difficile w kale

30

73

Kał – jaja i cysty pasożytów

10

74

Kał – resztki pokarmowe

6

75

Krew utajona w kale

20

76

Kamienie moczowe – skład

50

77

Krwinkomocz kłębkowy ( erytrocyturia dymorficzna)

12

78

Liczba Addisa

12

79

Mikroalbuminuria

7

80

Mocz – badanie ogólne+osad

6

81

Osmolalność moczu

5

82

Narkotyki w moczu

35

83

Płyn mózgowo-rdzeniowy + cytogram

20

84

Płyn z jam ciała (opłucnowy,otrzewnowy,osierdziowy,stawowy)

25

85

Porfiryny całkowite (DZM)

40

86

Toxocara canis – p-ciała w kl.IgG

20

87

Treść dwunastnicza

20

88

Białko w PMR (PROT)

3

89

Toksyny A i B Clostridium difficile w kale

32

90

Kalprotektyna w kale

50

91

H.pylori w kale

25

 

Badania immunochemiczne – hormony, markery nowotworowe, przeciwciała

 

92

Estradiol

25

93

FSH

20

94

FT3

20

95

FT4

20

96

TSH – 3 generacja

15

97

ATG

25

98

TPO

30

99

HCG

30

100

Kortyzol

30

101

LH

20

102

Parathormon PTH

32

103

Progesteron

28

104

Prolaktyna

22

105

Testosteron

28

106

Ferrytyna

25

107

AFP

36

108

CEA

35

109

CA125

35

110

CA 15-3

35

111

CA19-9

15

112

PSA całkowite

19

113

PSA wolne

19

114

AMH

200

115

Witamina D3 (metabolit 25-OH)

50

116

Witamina B12

21

117

Kwas foliowy

30

118

Pro - BNP

80

119

Homocysteina

55

 

Inne

 

120

IgE całkowite

20

121

Profil alergologiczny – 10 testów

75

122

Profil alergologiczny – 20 testów

120

123

Profil alergologiczny – 27 testów

140

124

Profil alergologiczny – jady owadów

50

125

Osmolalność surowicy

5

126

Pobranie krwi ( z wykorzystaniem sprzętu szpitalnego)

5

127

Pobranie krwi ( ze sprzętem kontrahenta)

3

 

Badania zlecane w trybie CITO – do każdego badania – 2 zł

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego

im.Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

 

 

CENNIK SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

 

 

 1. Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

L.p.

Nazwa badania

Cena /zł/

1.

RTG czaszki a-p. i boczne

45,00

2.

RTG czaszki osiowe

25,00

3.

RTG czaszki wg Towna

25,00

4.

RTG czaszki styczne

25,00

5.

RTG zatok

25,00

6.

RTG oczodołów

25,00

7.

RTG siodła tureckiego

25,00

8.

RTG kości skroniowych wg Schullera

25,00

9.

RTG kości skroniowych wg Stenversa

25,00

10.

RTG kanału nerwu wzrokowego

25,00

11.

RTG kości jarzmowej, kk.skroniowych transorbitalnych, kości nosowej

25,00

12.

RTG kości skroniowych transorbitalnych

25,00

13.

RTG kości nosowej

25,00

14.

RTG żuchwy p.-a i skośne

45,00

15.

RTG stawów skroniowo-żuchwowych p.-a

15,00

16.

RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe

25,00

17.

RTG jamy nosowo-gardłowej

15,00

18.

RTG bródki

15,00

19.

RTG warstwowe krtani

45,00

20.

RTG kręg. C  a-p i boczne

45,00

21.

RTG kręg. C skośne

45,00

22.

RTG kręg. C czynnościowe

45,00

23.

RTG zęba kręgu obrotowego

25,00

24.

RTG kręg. Th a-p. i boczne

45,00

25.

RTG kręg. Th skośne

45,00

26.

RTG kręg. LS a-p., boczne

45,00

27.

RTG kręg. LS skośne

45,00

28.

RTG kręg. z ujęciem talerzy biodrowych

25,00

29.

RTG kręg. celowane

25,00

30.

RTG kości krzyżowej i ogonowej a-p. i boczne

25,00

31.

RTG miednicy

25,00

32.

RTG spojenia łonowego

25,00

33.

RTG stawów biodrowych a-p.i osiowe

45,00

34.

RTG celowane stawów krzyżowo-biodrowych

45,00

35.

RTG warstwowe stawów biodrowych

45,00

36.

RTG kości udowej a-p. i boczne

45,00

37.

RTG stawu kolanowego a-p. i boczne

45,00

38.

RTG warstwowe stawu kolanowego

45,00

39.

RTG czynnościowe stawu kolanowego

25,00

40.

RTG czynnościowe więzadeł stawu kolanowego

30,00

41.

RTG rzepki a-p. i osiowe

25,00

42.

RTG czynnościowe rzepki

25,00

43.

RTG podudzia a-p. i boczne

25,00

44.

RTG stawu skokowego a-p. i boczne

25,00

45.

RTG stopy a-p. i boczne

25,00

46.

RTG a-p. stóp przeglądowe

25,00

47.

RTG śródstopia

25,00

48.

RTG palców stopy a-p. i skośne

25,00

49.

RTG palców stopy a-p.,  skośne i boczne

25,00

50.

RTG kości piętowej boczne i osiowe

25,00

51.

RTG celowane kości

25,00

52.

RTG rąk porównawcze

25,00

53.

RTG ręki a-p. i skośne

25,00

54.

RTG śródręcza a-p.i skośne                       

25,00

55.

RTG palców rąk a-p. i skośne                                

25,00

56.

RTG palca ręki a-p. i boczne

25,00

57.

RTG nadgarstków porównawcze

25,00

58.

RTG nadgarstka a-p. i skośne

25,00

59.

RTG celowane na kość nadgarstka

25,00

60.

RTG przedramienia a-p. i boczne

25,00

61.

RTG stawu łokciowego a-p. i boczne

45,00

62.

RTG stawów łokciowych porównawcze

45,00

63.

RTG kości ramiennej a-p. i boczne

45,00

64.

RTG kości ramiennej transtorakalne

25,00

65.

RTG barku a-p.

25,00

66.

RTG barku osiowe

25,00

67.

RTG łopatki a-p. i boczne

25,00

68.

RTG obojczyka

25,00

69.

RTG stawów obojczykowo-mostkowych

25,00

70.

RTG warstwowe kości

45,00

71.

RTG klatki piersiowej p.-a

25,00

72.

RTG klatki piersiowej boczne

25,00

73.

RTG klatki piersiowej skośne

25,00

74.

RTG żeber

25,00

75.

RTG klatki piersiowej warstwowe

60,00

76.

RTG celowane szczytów płuc

25,00

77.

RTG mostka boczne i skośne

45,00

78.

RTG jamy brzusznej przeglądowe

25,00

79.

RTG jamy brzusznej promieniem poziomym

25,00

80.

Urografia

250,00

81.

Urografia minutowa

250,00

82.

Zdjęcie rtg nerek

45,00

83.

Skopia klatki piersiowej

40,00

84.

Skopia jamy brzusznej

40,00

85.

Skopia przełyku

40,00

86.

Skopia przełyku z watką

40,00

87.

Skopia przewodu pokarmowego

150,00

88.

Wlew doodbytniczy kontrastowy

150,00

89.

Fistulografia

110,00

90.

Flebografia

110,00

91.

ERCPW

200,00

92.

Cytografia mikcyjna

150,00

93.

Cystoureterografia

100,00

94.

HSG

200,00

95.

Cholangiografia śródoperacyjna

80,00

96.

Cholangiografia przez dren Khera

80,00

97.

CT głowy ( bez kontrastu)

200,00

98.

CT głowy z kontrastem)

350,00

99.

CT zatok przynosowych

300,00

100.

CT klatki piersiowej ( bez kontrastu)

300,00

101.

CT klatki piersiowej ( z kontrastem)

400,00

102.

CT jamy brzusznej ( bez kontrastu)

300,00

103.

CT jamy brzusznej (z kontrastem)

400,00

104.

CT miednicy mniejszej (bez kontrastu)

300,00

105.

CT miednicy mniejszej (z kontrastem)

400,00

106.

CT kręg. C

300,00

107.

CT kręg. Th

300,00

108.

CT kręg. LS

300,00

109.

CT kości kończyn

300,00

110.

CT jamy brzusznej i miednicy mniejszej wielofazowe bez i z podaniem środka kontrastowego

650,00

111.

CT klatki piersiowej z nadbrzuszem wielofazowe bez i z podaniem środka kontrastowego

650,00

112.

CT: Angiografia z wyłączeniem tt.wieńcowych

550,00

113.

CT: Kolonoskopia wirtualna

500,00

114.

Mammografia

120,00

115.

USG szyi

80,00

116.

USG ślinianek

50,00

117.

USG klatki piersiowej

50,00

118.

USG sutków

90,00

119.

USG jamy brzusznej

90,00

120.

USG tkanek miękkich

80,00

121.

USG jąder

60,00

122.

USG przezciemiączkowe

100,00

123.

USG transrektalne

150,00

124.

USG naczyń szyi

150,00

125.

USG naczyń kończyn

150,00

126.

BACC tkanek miękkich powierzchniowych

150,00

127.

BACC tarczycy

150,00

128.

BACC sutka

150,00

129.

Biopsja nerki

150,00

130.

Biopsja wątroby

250,00

131.

Biopsja transrektalna gruczołu krokowego

250,00

132.

Densytometria

100,00

 

 

 

133.

Wydruk zdjęcia RTG

20,00

 

 

 

134.

MR głowy

370,00

135.

MR naczyń mózgowych

250,00

136.

MR głowa + angio

420,00

137.

MR jednego odcinka kręgosłupa

370,00

138.

MR oczodołów

400,00

139.

MR zatok

400,00

140.

MR przysadki mózgowej

420,00

141.

MR twarzoczaszki

420,00

142.

MR sutków

500,00

143.

MR miednicy

420,00

144.

MR stawów biodrowych

420,00

145.

MR stawu skokowego

420,00

146.

MR stawu kolanowego

420,00

147.

MR stopy

400,00

148.

MR barku

420,00

149.

MR nadgarstka

420,00

150.

MR stawu łokciowego

420,00

151.

MR jamy brzusznej

420,00

152.

MR klatki piersiowej

420,00

153.

Kontrast mały do MR

140,00

154.

Kontrast duży do MR

220,00

155.

Wydruk zdjęcia badania MR na kliszy laserowej

20,00

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego

im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

 

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

 

 

 

 Świadczenia wykonywane  na Izbie Przyjęć/SOR

 

 

 

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena /zł/

1.

Pobranie krwi

6,00

2.

Badanie lekarskie ( bez badań dodatkowych)

100,00

3.

Orzeczenie

50,00

Świadczenia wykonywane w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

 

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena /zł/

1.

Świadczenie ambulatoryjne udzielane na rzecz osób nieubezpieczonych dorosłych i dzieci (nie posiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń)

100,00

2.

Iniekcja podskórna, dożylna i domięśniowa ( bez kosztu leków)

20,00

3.

pomiar RR

10,00

4.

wyjazdowa nocna i świąteczna opieka  - na rzecz osób nieubezpieczonych dorosłych i dzieci (nie posiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń)

100,00 zł +2,5 zł za każdy kilometr  poza granicami miasta.

 

 

 Świadczenia wykonywane w poradniach i pracowniach diagnostycznych

 

 

 

 

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena /zł/

1.

Porada lekarska specjalistyczna bez kompleksowych badań dodatkowych

100,00

2.

Iniekcja podskórna, dożylna i domięśniowa ( bez kosztu leków)

20,00

3.

Podanie szczepionki przeciw chorobom zakaźnym ( bez kosztu szczepionki)

10,00

4.

Założenie lub zmiana opatrunku małego

17,00

5.

Założenie lub zmiana opatrunku dużego ( specjalistycznego)

35,00

6.

Pobieranie wycinków do badań

50,00

7.

Punkcje jam ciała, zatok, skóry, torbieli i stawów

40,00

8.

Wycięcie guzka pojedynczego

50,00

9.

Wyciecie guzków mnogich

100,00

10.

Wycięcie znamienia

60,00

11.

Pobieranie cytologii

24,00

12.

Nacięcie ropnia pojedynczego

40,00

13.

Nacięcie ropnia mnogiego

50,00

14.

Wycięcie klinowe paznokcia

70,00

15.

Usuwanie ciała obcego z powłok, naturalnych otworów ciała

50,00

16.

Zaopatrzenie ran powierzchownych

50,00

17.

Szycie rany (małej do 4 szwów)

60,00

18.

Szycie rany (dużej powyżej 4 szwów)

92,00

19.

Zdjęcie szwów

35,00

20.

Podcinanie wędzidełka

40,00

21.

Odklejenie napletka

40,00

22.

Podwiązanie pępka

20,00

23.

Zakładanie plastrów na przepukliny pępkowe

16,00

24.

Usunięcie zespolenia zewnętrznego

40,00

25.

Blokada dostawowa, okołostawowa

40,00

26.

Nastawienie złamań i zwichnięć w znieczuleniu miejscowym (bez kosztu gipsu)

80,00

27.

Gipsotomia

20,00

28.

Opatrunki gipsowe:

 

 

Gips Desaulta

80,00

 

Gips ramienny

50,00

 

Gips piersiowo-ramienny odwodzący

120,00

 

Gips przedramienny

45,00

 

Szyna ramienna

45,00

 

Szyna przedramienia

30,00

 

Rękawice gipsowe

30,00

 

Szyna Zimmera

15,00

 

Gips biodrowy

170,00

 

Gips udowy

90,00

 

Tutor gipsowy

70,00

 

Gips stopowo-goleniowy

60,00

 

Szyna stopowo-goleniowa

45,00

 

Gorset gipsowy

160,00

 

Gips "minerwa"

130,00

 

Usunięcie gipsu

17,00

 

USG narządu ruchu

34,00

 

Miękki kołnierz "Schanza"

30,00

 

Miękki opatrunek "Desaulta"

40,00

29.

TRUS plus biopsja stercza

300,00

30.

Biopsja stercza pod kontrolą palca

85,00

31.

Cystoskopia

100,00

32.

Cystoskopia z pobraniem wycinka

150,00

33.

Uroflowmetria

60,00

34.

Założenie lub wymiana cewnika, rurki tracheostomijnej, stomii, tamponady

40,00

35.

Usunięcie cewnika, rurki tracheostomijnej, stomii, tamponady

25,00

36.

Wlewy dopęcherzowe ( bez kosztu leków)

40,00

37.

Badanie urodynamiczne

400,00

38.

ESWL

800,00

39.

USG układu moczowo-płciowego przezbrzuszne

80,00

40.

USG ginekologiczne trans waginalne

60,00

41.

USG położnicze

80,00

42.

KTG

25,00

43.

Badanie stopnia czystości pochwy

15,00

44.

Kolposkopia

50,00

45.

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej ( bez kosztu wkładki)

300,00

46.

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej

70,00

47.

Tamowanie krwawień z nosa-tamponada przednia

40,00

48

Tamowanie krwawień z nosa-tamponada tylna

60,00

49.

Nacięcie ropnia około migdałkowego

80,00

50.

Nacięcie ropnia lub krwiaka przegrody nosa

80,00

51.

Nacięcie przewodu ślinianki podżuchwowej (usunięcie kamienia)

80,00

52.

Usuwanie polipów z nosa i przewodów słuchowych

120,00

53.

Nastawienie złamania kości nosa

80,00

54.

Oczyszczanie przewodów słuchowych

30,00

55.

Nacięcie ropnia tkanek miękkich okolicy zausznej

70,00

56.

Przyżeganie nadżerek w obrębie jamy ustnej

15,00

57.

Rinomanometria

34,00

58.

Wlewki dokrtaniowe

15,00

59.

Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera

10,00

60.

Stroboskopia

50,00

61.

Krioterapia zmian miejscowych

50,00

62.

Endoskopia nosa, zatok

100,00

63.

Audiometria

45,00

64.

Audiogram bez opisu

25,00

65.

Audiometria+badania nadprogowe ( SiSi, Fower, Decay-test, słowna)

60,00

66.

Badanie behawioralne

34,00

67.

ENG

60,00

68.

Tympanometria

34,00

69.

Odruch strzemiączkowy

34,00

70.

 Nebulizacja

50,00

71.

Spirometria

34,00

72.

Testy alergiczne skórne-zestaw

60,00

73.

Immunoterapia swoista-badanie, podanie szczepionki, obserwacja-1 podanie

34,00

74.

Próba tuberkulinowa

15,00

75.

Bronchofiberoskopia

300,00

76.

Badanie pola widzenia ( perymetria)

55,00

77.

Badanie USG narządu wzroku w systemie A

34,00

78.

Badanie USG narządu wzroku w systemie B

60,00

79.

Badanie angiograficzne siatkówki

210,00

80.

Badanie ortoptyczne

45,00

81.

Ćwiczenia ortoptyczne (  cykl 5 ćwiczeń)

150,00

82.

Badanie widzenia obuocznego na synoptoforze + test Worda

45,00

83.

Diagnostyczne płukanie dróg łzowych u dorosłych

50,00

84.

Wlewy kroplowe ( np. z Trentalu - bez kosztów leku) - 1 wlew

20,00

85.

Usunięcie gradówki

250,00

86.

Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

30,00

87.

Usunięcie ciała obcego z rogówki

60,00

88.

Usunięcie ciała obcego ze spojówki

30,00

89.

Iniekcje podspojówkowe, pozagałkowe ( bez kosztu leku)

30,00

90.

Badanie dna oka

30,00

91.

Badanie OCT

130,00

92.

Badanie EKG

25,00

93.

Badanie ekg wysiłkowe

80,00

94.

Badanie ekg metodą Holtera

125,00

95.

Badanie RR metodą Holtera

150,00

96.

Badanie stress-echo

125,00

97.

Badanie echo serca

135,00

98.

Badanie Echo serca przezprzełykowe

250,00

99.

Badanie EEG

130,00

100.

Krioterapia brodawek skóry

40,00

101.

Badanie mykologiczne bezpośrednie

30,00

102.

Badanie bakteriologiczne bezpośrednie w kierunku rzeżączki 

30,00

103.

Światłolecznictwo (PUVA terapia) - 1 naświetlanie

15,00

104.

Badanie EMG  (za 1 nerw)

 

200,00

105.

Badanie przewodnictwa włókien czuciowych i  ruchowych

200,00

 

                                          Pracownia Endoskopowa

 

1

Gastroskopia diagnostyczna

170,00

2

Gastroskopia z wycinkiem

200,00

3

Sigmoidoskopia

200,00

4

Sigmoidoskopia z wycinkiem

250,00

5

Sigmoidoskopia z polipektomią

650,00

6

Kolonoskopia

280,00

7

Kolonoskopia z wycinkiem

360,00

8

Kolonoskopia z polipektomią

1000,00

9

Rektoskopia

70,00

10

Usuwanie ciał obcych

380,00

 

                                          Poradnia Stomatologiczna

 

1

Porada lekarska

50,00

2

Usuwanie zębów jednokorzeniowych

40,00

3

Usuwanie zębów wielokorzeniowych

90,00

4

 Usuwanie zębów złamanych (ekstrakcje chirurgiczne i pochirurg.)

 

 

 

70,00

5

Dłutowanie zębów zatrzymanych

100,00

6

Nacięcie ropni i ropowic

30,00

7

Resekcje wierzchołków korzeni zębów

180,00

8

Usuwanie torbieli z tkanek miękkich i kości

160,00

9

Zamykanie przetoki ustno-zatokowej

150,00

10

Udzielanie pierwszej pomocy w zakresie urazów twarzoczaszki

65,00

11

Podcinanie wędzidełka wargi górnej i dolnej

50,00

12

Znieczulenie przewodowe

25,00

13

Znieczulenie nasiękowe

15,00

 

       Dział Rehabilitacji  (cena obejmuje 1  zabieg)

 

1

światłolecznictwo leczenie UV

5,00

2

światłolecznictwo - leczenie podczerwienią

5,00

3

ciepłolecznictwo

 

-

Leczenie fango

15,00

-

 leczenie diatermią krótkofalowa

10,00

4

Elektrolecznictwo

 

-

galwanizacja anodowa i katodowa ( ok.15min.)

8,00

-

jonizacja - jontoforeza

10,00

-

elektrostymulacja prądami małej częstotliwości

12,00

-

leczenie prądami interferencyjnymi (ok.20 min. )

8,00

-

prądy impulsowe wysokiej częstotliwości

10,00

-

leczenie polem magnetycznym niskiej częst. (za 15 min)

8,00

5

inhalacje

 

-

górnych i dolnych dróg oddechowych

6,00

6

krioterapia

 

-

zabiegi ciekłym azotem

16,00

7

wodolecznictwo

 

-

masaże wodne kk. dolnych

16,00

-

masaże wodne kk. górnych

16,00

-

masaż podwodny całkowity - do 20 minut

25,00

8

masaże

 

 

klasyczny połowy ciała

30,00

 

segmentarny

20,00

 

limfatyczny kończyny - do 15 minut

25,00

 

masaż z wykorzystaniem rękawa pneumatycznego - do 20 minut

12,00

 

masaż częściowy klasyczny

 

 

kręgosłup lędźwiowy - do 15 minut

25,00

 

kręgosłup piersiowy- do 15 minut

25,00

 

kręgosłup szyjny - do 15 minut

25,00

 

kończyna górna - do 10 minut

20,00

 

kończyna dolna - do 10 minut

20,00

 

kończyny górne - do 20 minut

30,00

 

kończyny dolne - do 20 minut

30,00

 

masaż całościowy (grzbiet, k.k. dolne, k.k. górne) - do 45 minut

50,00

 

masaż limfatyczny 1 kończyny - do 15 minut

25,00

 

barki, pas biodrowy - do 15 minut

25,00

9.

kinezyterapia

 

 

ćw. bierne 1 kończyny (do 15 min.)

20,00

 

ćw. bierne 2 kończyny (do 30 min.)

40,00

 

ćw. bierne 4 kończyny (do 1h.)

50,00

 

ćw. czynno-bierne (do 1h.)

50,00

 

ćw. samowspomagane (do 1h.)

40,00

 

gimnastyka indywidualna (do 30 min.)

40,00

 

gimnastyka zespołowa (do 30 min.)

30,00

 

ćw. W podwieszeniu (do 15 min.)

20,00

 

wyciąg kręgosłupa (do 30 min.)

20,00

 

trakcje kręgosłupa (do 15 min)

30,00

10.

Hipoterapia

 

10.1

ćwiczenia czynno-bierne i wspomagające

     50,00   

10.2

ćwiczenia czynne

     20,00   

10.3

ćwiczenia specjalne

     50,00   

10.4

pionizacja i nauka poruszania się

     20,00   

10.5

ćwiczenia ogólnousprawniające

     10,00   

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego

im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

 

 

CENNIK SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

 

 1. Cennik usług na badania profilaktyczne pracowników:

 

 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne:

 

 1. podstawowe badanie lekarskie lekarza medycyny pracy - 26 zł
 2. konsultacja specjalistyczna – 14 zł
 3. EKG - 10 zł
 4. rtg klatki piersiowej - 25 zł
 5. badania laboratoryjne - 30 - 50 zł w zależności od zakresu badań
 6. badanie cytologiczne – 20 zł
 7. audiogram - 25 zł
 8. spirometria     - 15 zł
 9. orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych:
 • bez RTG klatki piersiowej – 26 zł
 • z RTG klatki piersiowej – 51 zł

 

 1. Udział lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy :
  a) jednostka zatrudniająca do 20 osób – 50 zł
  b) jednostka zatrudniająca powyżej 20 osób – 125 zł

 

 1. Badanie lekarskie do prawa jazdy:
  a) A, B, T – 200 zł
  b) C, D, E – 200 zł

 

 1. Badanie lekarskie kierowców:
  a) do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 200 zł

 

 1. Badania psychologiczne
  a) badanie psychologiczne kierowców – 150 zł
  b) badanie psychologiczne operatora wózków widłowych, maszyn i sprzętu ciężkiego -70zł
  c) badanie widzenia zmierzchowego, zjaw. olśnienia, wrażliwość na kontrast -70zł
  d) konsultacja psychologiczna osób kierujących pojazdami kat.B -100zł

 

 1. Badania dla członków OSP:
  a) badanie wstępne niezależne od wieku – 200zł
  b) badanie okresowe do 50 r.ż. - 70zł
  c) badanie okresowe powyżej 50 r.ż – 80zł

 

 1. Podstawowy pakiet badań profilaktycznych  na stanowiskach bez narażeń na  czynniki szkodliwe – 60 zł.

 

 1. Szczepienie (konsultacja lekarza + iniekcja) bez kosztu szczepionki – 45 zł.

 

 1. Cennik świadczeń medycznych w oddziałach szpitalnych udzielanych poza uprawnieniami do ubezpieczenia zdrowotnego:

 

 1. Ilość punktów za procedurę, zgodnie z katalogami Narodowego Funduszu Zdrowia,

       przy cenie 1 punktu – 55 zł

 1. W Oddziale Psychiatrycznym:
 • cena 1 osobodnia stacjonarnego wynosi – 150 zł
 • cena 1 osobodnia w Oddziale Dziennego Pobytu wynosi – 90 zł
 1. W Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ: cena hemodializy wynosi: 440 zł
 2. W Oddziale Rehabilitacyjnym:
 • cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji wynosi: 150 zł
 • cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji neurologicznej wczesnej wynosi:180 zł
 • cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji neurologicznej wtórnej wynosi:160 zł
 • cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji neurologicznej w ciężkich

        uszkodzeniach OUN wynosi: 250 zł

 • cena 1 osobodnia rehabilitacji w Ośrodku Dziennym wynosi: 90 zł
 1. hospitalizacja 1- dniowa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 250 zł

 

 1. pobyt pacjenta w oddziale, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (art. 30 ust.4 ustawy

   o działalności leczniczej): koszt bezpośredni osobodnia w danym oddziale – wg załącznika + koszt podawanych leków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do punktu 6.

 

 

Oddział

Cena za 1 osobodzień

(bez kosztów leków)

 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej

1149,84 zł

Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

420,40 zł

Chorób wewnętrznych i gastroenterologii

 

254,22 zł

Chirurgiczny

 

239 zł

Ortopedyczno-Urazowy

 

142 zł

Urologiczny

 

388 zł

Dziecięcy

 

406,75 zł

Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży

428,62 zł

Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki

482,13 zł

Obserwacyjno-Zakaźny

 

346,96 zł

Chorób Płuc i Gruźlicy

 

308,04 zł

Rehabilitacyjny

 

164,86 zł

Rehabilitacji Neurologicznej

 

164,86 zł

Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

337,38 zł

Okulistyczny

 

694,90 zł

Laryngologiczny

 

455,98 zł

Psychiatryczny

 

155,15 zł

Nefrologiczny 

 

275,83 zł

Pododdział  Onkologii

 

409,11 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Trzaska

Data wytworzenia: 2016-12-08

Wprowadzający: Andrzej Trzaska

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Data modyfikacji: 2017-10-20

Opublikował: Andrzej Trzaska

Data publikacji: 2016-03-30